qq钻阔业务乐园网站每天更新QQ技术教程,qq业务代码

分类导航

本类热门

赞助商链接广告

热门浏览排行

赞助商链接广告

QQ业务
当前位置:QQ钻阔乐园 > QQ业务 > QQ分组

一个吻算不算答案 因为你丶而流泪

作者:QQ钻阔乐园来源:www.qqzuankuo.com发布时间:2015-04-19
 •     着  你
  
 •   ↗       ↘
  
 • 牵        的
  
 •        手
  
 •       、
  
 •  >_<   一
  
 •     直
  
 •    走
  
 •    下
  
 • ▄▄▄▄▄︻︻▄
  
 • ▇▇▇▇▇◣◢▇
  
 • ﹄gè偏執dē♂Rén
 • 活出自己的风采゜ 
  
 • ───────╪
  
 • ╭⌒ゝ
  
 • 不看别人脸色゜
  
 • ╭⌒ゝ
  
 • 不怕被嘲笑゜。
  
 •  
 • 这才是你自己
  
 • ++++++++
 • 未来属于哪个‘她
  
 • 2015——后年
  
 • 2014——明年
  
 • 2013——今年
  
 • 2012——去年
  
 • 2011——过去
  
 • 2010——那时
  
 • 2009——曾经
  
 • 2008——从前
  
 • 2007——以前
 •  
 • 我的心都給妳,
  
 • ■┐
  
 • └┘
  
 • 讓妳
  
 • 帶我去尋覓。
 • ━━━━ ◇丶
  
 • 问幸福为何物?
  
 • ①、有房子?
  
 • ②、有钱花?
  
 • ③、有家人?
  
 • 答曰:不告诉你
  
 • 丶◆━━━━
 • ★、  琐碎λ生╮
  
 •     ︶゛
  
 • ╔我們向往平淡╗
  
 • ╚却不甘心平凡╝
  
 • ︺ ̄︺︶ ̄︺ ̄︺
  
 • ◤″女人就得宠◥
  
 • ◣男人不能惯。◢
  
 • Cc  …+++++++
 •   ╭⌒⌒╮
  
 •   ╰莪爱迩
  
 • 一如既往"
  
 • 坚定不移"
  
 • 始终如一"
  
 •   ℒℴv
 • 〓〓§〓〓 
  
 •  ↓
  
 • ☆★☆
  
 • ☆ 莪 ☆
  
 • ☆★☆
  
 •  ↓
  
 • ☆★☆
  
 • ☆ 嗳 ☆
  
 • ☆★☆
  
 • ☆★☆
  
 • ☆ 伱 ☆
  
 • ☆★☆
  
 •  ↓
  
 • ————❀❀゛
  
 • ______刺青爱人
  
 • ______心岛爱人
  
 • ______霸王爱人
  
 • ______望月爱人
  
 • ______简约爱人
  
 • ______倾城爱人
  
 • ______剪影爱人
  
 • ______亲密爱人
  
 • ______依旧爱人
  
 • ______深海爱人
  
 • ______我的爱人
  
 • ------------------------
 • ╭⌒⌒╮
  
 • ╰痛过╯
  
 • 才知道 ㏄
  
 • 如何保护自己 ㏄
  
 • ╭⌒⌒╮
  
 • ╰哭过╯
  
 •  ∝ 才知道
  
 • ∝心痛是什么感觉
 • ┏┳┳∞┓
  
 • ┃● ● ┃
  
 • ┗┳ ̄┳┛
  
 • 冇些東西
  
 • 戒不了━
  
 • 忘不掉━
  
 • 做不絕━
  
 • 放不下━
  
 • ▄▄▄︻︻▄
  
 • ▇▇▇◣◢▇
  
 • 简 简 单 单﹌
  
 • 平 平 淡 淡﹌
  
 • ◇◆━━━
  
 • 可以依赖的
  
 • 就只剩自己
 • 我的回忆
  
 •   正在删除......
  
 • ~~~开始
  
 •    请等待......
  
 •  ●.10%
  
 •  ●..30%
  
 •  ●...50%
  
 •  ●....70%、
  
 •  ●.....80%
  
 •  ●......99%
  
 •  ●.......卡了
  
 •  ~~那1%是你~~